O Nas

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS została powołana w marcu 2007 r. Tworzone są tutaj wyjątkowe produkty. Daje ona zatrudnienie i zapewnia rehabilitację i terapię 24 dorosłym osobom z autyzmem.

Istniejemy już 15 lat!!!

Zapraszamy do poznania naszej Pracowni i wzięcia udziału w wirtualnym spacerze po naszym ZAZ-ie.

spacer.pracowniasynapsis.pl  

 

W Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem, a prawie nikt  z nich nie pracuje. Doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Praca ma wyjątkowo duże znaczenie w ich terapii i rehabilitacji, wzmacnia poczucie własnej wartości i daje szansę włączenia w życie społeczne. Pracownia Rzeczy Różnych jest dowodem, że takie miejsca mogą powstać i funkcjonować w Polsce, zmieniając na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS 

Nasza misja

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które łączy działalność gospodarczą  z działalnością społeczną. Rachunek ekonomiczny nie jest dla nas najważniejszy; równie ważne są korzyści, które czerpią z zatrudnienia w przedsiębiorstwie osoby do tej pory zupełnie pozbawione możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.


Więcej niż dobre produkty

Produkty e-sklepu oferują nie tylko dobrą jakość, ciekawą formę i wyjątkowy charakter, ale też wartość dodaną. Kupując u nas, dajesz pracę osobom z autyzmem. Rzeczy Różne to więcej niż dobre produkty, bo łączą dwie wartości: estetykę i etykę.

Pracownicy Różnych Rzeczy
Pracownicy Różnych Rzeczy – tak mówią o sobie dorosłe osoby z autyzmem, które dziś zatrudnia Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Część z nich nie poradziłaby sobie na otwartym rynku pracy. Dla niektórych praca w przedsiębiorstwie jest pierwszym etapem na drodze do zatrudnienia na otwartym rynku. Wszyscy chcą i mogą pracować.


Nie chcemy być monopolistami
Naszą ambicją jest, żeby podobne przedsiębiorstwa powstawały w całej Polsce, dlatego nasze przedsiębiorstwo traktujemy jak „laboratorium”, gdzie tworzymy rozwiązania terapeutyczne, organizacyjne i biznesowe, które mogą być wykorzystane przez innych. Zapraszamy przedstawicieli innych organizacji pozarządowych i samorządów na wizyty studyjne do przedsiębiorstwa.
Według najbardziej optymistycznych szacunków w Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem. Jednak  z każdym rokiem w dorosłość wkraczają następne roczniki.  Właśnie dlatego nie chcemy być monopolistami.

W ramach Pracowni Rzeczy Różnych funkcjonują 4 pracownie, w których pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności. Jest to: 

W pracowni ceramiki powstają: ceramiczne miski, patery, zegary, elementy biżuterii, magnesy, podstawki pod kubki czy jajka oraz lampiony. Tworzymy także statuetki i inne wyroby ceramiczne na specjalne zamówienie klienta.

Prace są odlewane z masy lejnej, wylepiane w formach gipsowych bądź wycinane z rozwałkowanych plastrów gliny. Po wysuszeniu ceramiczne przedmioty są suszone, szlifowane, wypalane na tzw. biskwit oraz szkliwione różnokolorowymi szkliwami. Ostatnim etapem ceramicznego procesu jest ponowny wypał w temperaturze 1040 stopni C.

Proces ceramiczny jest długotrwały, ale dzięki naszym staraniom o zachowanie najwyższej jakości na wszystkich jego etapach otrzymują Państwo wyjątkowe produkty. Wszystkie przedmioty wykonywane są ręcznie, co czyni je niepowtarzalnymi i jedynymi w swoim rodzaju.

Ceramika

W pracowni stolarskiej powstają przedmioty z drewna, począwszy od niewielkich elementów drewnianych wykorzystywanych do opakowań oraz artykułów dekoracyjnych aż po karmniki i budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz domki dla dzikich owadów zapylających (pszczół murarek). 

Pracownicy z autyzmem poznają techniki obróbki, łączenia i wykańczania drewna, uczą się obchodzić z prostymi narzędziami i elektronarzędziami. W pracowni stolarskiej powstają również półprodukty, wykorzystywane później w innych pracowniach np. drewniane okładki do notesów czy świąteczne choinki. Pracownicy pomocniczy wykonują w stolarni także szereg pomocy terapeutycznych, używanych w Pracowni Rzeczy Różnych.

 

Wykonywane są tu notesy z różnorodnymi okładkami (np. materiałowe lub zdobione kalką), kalendarze, kartki okolicznościowe, materiały konferencyjne, buttony.

Pracownicy Pomocniczy składają również książki, broszury oraz podręczniki. W pracowni prac biurowych powstają też stworzone z piktogramów instrukcje do naszych produktów, a także opakowania. Szeroki zakres wykonywanych prac pozwala pracownikom rozwijać różnorodne umiejętności.

 

Pracownia rękodzieła artystycznego jest najbardziej zróżnicowaną pracownią pod względem wytwarzanych produktów. Powstaje tu przede wszystkim biżuteria – bransoletki, kolczyki, broszki. Część biżuterii wykonywana jest z filcu własnoręcznie wytwarzanego przez pracowników z autyzmem, część natomiast wykonywana jest z koralików szklanych, drewnianych lub półszlachetnych. Dodatkowo powstają tam również różnorodne artykuły dekoracyjne tworzone przeróżnymi technikami.

Nad pracą naszych pracowników czuwają instruktorzy.

 

 

Nasza Pracownia została założona przez Fundację SYNAPSIS.

Fundacja SYNAPSIS powstała w 1989 roku. Od tego momentu jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych zmian, podnoszących jakość ich życia.

Fundacja prowadzi Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem, Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, Zakład Aktywizacji Zawodowej Pracownię SYNAPSIS oraz Ośrodek Informacyjno-Prawny.

Priorytetowym działaniem Fundacji jest bezpośrednia pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom, czyli diagnoza, terapia i rehabilitacja najmłodszych podopiecznych oraz wspieranie rodziców w codziennej opiece nad ich autystycznym dzieckiem.

Najważniejsze osiągnięcia:

  • ponad 4500 zdiagnozowanych dzieci,
  • 28 dzieci objętych opieką w przedszkolu terapeutycznym,
  • 24 dorosłe osoby z autyzmem zatrudnione w pierwszym w Polsce przedsiębiorstwie społecznym dla osób z autyzmem,
  • dom treningowy dla dorosłych osób z autyzmem,
  • obniżenie wieku diagnozowania dzieci do 2 lat,
  • dziesiątki kampanii społecznych i akcji, które zmieniły postrzeganie autyzmu i osób 
    z autyzmem w Polsce.

Po 30 latach, mimo spektakularnych sukcesów, wciąż jest wiele do zrobienia. Liczba dzieci z autyzmem stale rośnie, a miejsc diagnozy i terapii nie przybywa.

Podopieczni Fundacji SYNAPSIS potrzebują Twojego wsparcia!

  • Przekaż darowiznę: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001
  • Przekaż 1% podatku: KRS 0000045919

 

PARTNERSTWO

POLSKA FEDERACJA ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

W 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Fundacja SYNAPSIS jest jedną z dziesięciu organizacji założycielskich tej federacji.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami.
Idea wspomagania osób z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania i wchodzenia na otwarty rynek pracy to bardzo ważny i niezbędny element rzeczywistego włączania tych osób w życie społeczne. W modelu Zatrudnienia Wspomaganego wspomaganie przez trenerów pracy oferowane jest szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Fundacja SYNAPSIS współpracuje w ramach zarządu Federacji, gdyż ze względu na dobro osób ze spektrum autyzmu bardzo zależy nam na wprowadzeniu systemowych zmian umożliwiających korzystanie z usług trenerów pracy przez osoby ze spektrum autyzmu, poszukujące pracy na otwartym rynku. Jak dotąd osoby z zaburzeniami autystycznymi należą do grupy osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Obecnie jest 15 organizacji należących do PFZW.

PFZW jest zarejestrowane w siedzibie Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.

Adres siedziby PFZW
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
e-mail: biuro@pfzw.pl

 

EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ EFAS

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które zapragnęły połączyć wieloletnie doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji jest projekt asperIT, skierowany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób z ASD do pracy w branży IT, a także zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji, integracji i odnalezieniu się w społeczeństwie.

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.

 

FUNDACJA BNP PARIBAS

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup wrażliwych i znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS STANOWIĄ TRZY FILARY:

Edukacja
Tworzenie szans rozwoju swoich pasji zdolnym uczniom i studentom z małych miejscowości, z rodzin w trudnej sytuacji. Uczenie dzieci i młodzieży finansów oraz przedsiębiorczości.

Solidarność społeczna
Działanie na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem. Inspiracja i wsparcie dla zaangażowanych społecznie pracowników Banku BNP Paribas.

Kultura
Przybliżanie kultury dzieciom i młodzieży z małych miejscowości.
Przełamywanie uprzedzeń wobec muzyki klasycznej.

W 2017 roku Fundacja BNP Paribas zainicjowała program “Wspieram cały rok” – narzędzie filantropii indywidualnej umożliwiające zaangażowanie pracowników Banku BNP Paribas we wspieranie ważnych celów społecznych, polegające na dobrowolnych, regularnych odpisach od pensji na rzecz organizacji pozarządowych. Zgromadzone w ten sposób środki przekazywane są Organizacji Roku, wybieranej przez pracowników w corocznym głosowaniu. W 2021 roku pracownicy banku pomagają dwóm Organizacjom Roku, w tym Fundacji SYNAPSIS.

 
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (ZPZAZ)

Związek powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Działa do wewnątrz – poprzez wymianę doświadczeń, poradnictwo prawne, debaty oraz na zewnątrz – budując świadomość społeczną, walcząc o możliwości działania, proponując nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe.

Do Związku należy 66 Zakładów Aktywności Zawodowej. Łączy je wspólna sprawa, czyli wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ich drodze do sukcesu, nie tylko zawodowego.

Członkiem ZPZAZ jest Zakład Aktywności Zawodowej “Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS”.

Nowości
Miska biało-różowa
Miska biało-różowa

40,00 zł

szt.
Zestaw podstawek ceramicznych
Zestaw podstawek ceramicznych

70,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl