Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
 1. Właścicielem sklepu internetowego pracowniasynapsis.pl jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045919.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 3. Zmówienia są przyjmowane przez stronę www.pracowniasynapsis.pl.    
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia (poprzez dodanie towarów do koszyka oraz podanie wszystkich wymaganych danych kontaktowych) oraz kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na stronach sklepu internetowego pracowniasynapsis.pl.
 7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep pracowniasynapsis.pl.
 9. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji droga telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem. Jeśli weryfikacja jest niemożliwa lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia, zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji (jest anulowane). Nie dotyczy to transakcji dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych lub elektronicznych środków płatności - w tym wypadku przyjęcie do realizacji następuje w chwili autoryzacji płatności.
 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fundacją SYNAPSIS zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni. Czas otrzymania przesyłki przez użytkownika to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy wykonywanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 13. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Upływa w chwili wysłania zamówionych towarów. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji zamówienia.
 14. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy  następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 15. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pracowniasynapsis.pl.
 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 17. Sklep pracowniasynapsis.pl standardowo realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są możliwe po indywidualnych ustaleniach.
 18. Przesyłki dostarcza: Poczta Polska (przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni robocze) oraz firma kurierska UPS (czas dostawy 1 dzień roboczy). Możliwy jest również odbiór osobisty przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz ul.Jasna 36 w Wilczej Górze, Lesznowola po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 19. Sklep pracowniasynapsis.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie.
 20. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: gotówką przy odbiorze (należność pobiera listonosz, kurier lub administrator sklepu), za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnianych przez serwis payu.pl lub przelewem bankowym na konto sklepu. Bieżące formy płatności określone są na stronie pracownissynapsis.pl.
 21. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu rzeczyrozne.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 22. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 23. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 24. Sklep pracowniasynapsis.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z wysokością której Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie pracowniasynapsis.pl.
 25. Sklep pracowniasynapsis.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej pracowniasynapsis.pl.
 26. W przypadku przesyłki pobraniowej koszt przesyłki wliczony jest w kwotę pobrania.
 27. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 28. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient jest uprawniony do rezygnacji z zakupu i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony i nie był w żaden sposób użytkowany. Zwracane towary muszą być kompletne. Zwroty należy kierować na adres pocztowy sklepu pracowniasynapsis.pl („Sklep pracowniasynapsis.pl, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa”) z dopiskiem „zwrot”. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi (użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt).
 29. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta na okres 1 roku.
 30. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, może zgłosić reklamację odsyłając wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu pracowniasynapsis.pl. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oświadczenie reklamacyjne, którego wzór jest dostępny na stronie pracowniasynapsis.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar w ciągu 7 dni zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w ciągu 7 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie między towarami dostarczonymi a zamówionymi i oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.
 31. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 32. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego pracowniasynapsis.pl, dostępną na stronie pracowniasynapsis.pl.
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 34. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 35. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego pracowniasynapsis.pl prosimy przesyłać na adres biuro@rzeczyrozne.pl